Povodňový plán obce StařechovicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Stařechovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-19981/2021/5419; ze dne 19. 05. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Prostějov, Odbor životního prostředí
Č. j.: PVMU 78813/2021 40; ze dne 10. 06. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 28. 07. 2021
offline verze 28. 07. 2021
digitalizovaná verze 28. 07. 2021
databáze POVIS 28. 07. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i