Povodňový plán obce Staré KřečanyPOVODŇOVÝ PLÁN obce Staré Křečany

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR946/082213/2021; ze dne 17. 09. 2021
Povodí Ohře, státní podnik
Č. j.: POH/40568/2021-2/301100; ze dne 29. 09. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Rumburk - Odbor ŽP - Vodoprávní úřad
Č. j.: OŽP/13167-22/3707/-12/lat; ze dne 24. 03. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 11. 04. 2024
offline verze 11. 04. 2024
digitalizovaná verze 11. 04. 2024
databáze POVIS 11. 04. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i