Povodňový plán obce Staré KřečanyPOVODŇOVÝ PLÁN obce Staré Křečany

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR946/082213/2021; ze dne 17. 09. 2021
Povodí Ohře, státní podnik
Č. j.: POH/40568/2021-2/301100; ze dne 29. 09. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Rumburk, Odbor životního prostředí
Č. j.: ; ze dne 15. 12. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 03. 11. 2021
offline verze 03. 11. 2021
digitalizovaná verze 03. 11. 2021
databáze POVIS 03. 11. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i