Povodňový plán obce SrbskoPOVODŇOVÝ PLÁN obce Srbsko

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: PVL-46242/2022/320; ze dne 23. 06. 2022
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR946/004560/2022; ze dne 14. 07. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Beroun, Odbor životního prostředí
Č. j.: MBE/48487/2022/ZP-Mar; ze dne 26. 08. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 16. 08. 2022
offline verze 16. 08. 2022
digitalizovaná verze 16. 08. 2022
databáze POVIS 16. 08. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i