Povodňový plán obce SojovicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Sojovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/2019/036937; ze dne 25. 09. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí
Č. j.: 75905/2019/VH/JiMa; ze dne 06. 11. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 11. 10. 2019
offline verze 11. 10. 2019
digitalizovaná verze 11. 10. 2019
databáze POVIS 11. 10. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i