Povodňový plán obce SobotínPOVODŇOVÝ PLÁN obce Sobotín

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-43038/2021/5419; ze dne 08. 10. 2021
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/004772/2014; ze dne 14. 10. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Šumperk, Ing. Zuzana Matějčková - vedoucí krizového řízení
Č. j.: MUSP 118017/2021; ze dne 22. 10. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 09. 12. 2022
offline verze 09. 12. 2022
digitalizovaná verze 09. 12. 2022
databáze POVIS 09. 12. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i