Povodňový plán obce SnovídkyPOVODŇOVÝ PLÁN obce Snovídky

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR 952/214/2015; ze dne 23. 02. 2015
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM01108/2015-219/MC; ze dne 20. 01. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Bučovice, Odbor životního prostředí a stavebního úřadu
Č. j.: MUB/OŽP-5464/2015 ves; ze dne 03. 04. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 09. 05. 2018
offline verze 09. 05. 2018
digitalizovaná verze 09. 05. 2018
databáze POVIS 09. 05. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i