Povodňový plán obce SmržicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Smržice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM35537/2015-219/Ju; ze dne 19. 08. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Prostějova, Odbor životního prostředí
Č. j.: PVMU 110033/2015 40; ze dne 15. 09. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 10. 05. 2021
offline verze 10. 05. 2021
digitalizovaná verze 10. 05. 2021
databáze POVIS 10. 05. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i