Povodňový plán obce SlanáPOVODŇOVÝ PLÁN obce Slaná

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/15/6104; ze dne 16. 03. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/000945/2015; ze dne 17. 08. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Semily - Odbor životního prostředí
Č. j.: ŽP/3495/2015/VH; ze dne 16. 10. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 25. 11. 2022
offline verze 25. 11. 2022
digitalizovaná verze 25. 11. 2022
databáze POVIS 25. 11. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i