Povodňový plán obce Široká NivaPOVODŇOVÝ PLÁN obce Široká Niva

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: POD/02877/2021/922/45.03; ze dne 11. 02. 2021
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR941/088616/2021; ze dne 22. 02. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Bruntál - Odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství
Č. j.: MUBR/27875-21/pro - OŽP-3720/2021/pro; ze dne 04. 05. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 04. 02. 2021
offline verze 04. 02. 2021
digitalizovaná verze 04. 02. 2021
databáze POVIS 04. 02. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i