Povodňový plán obce Senice na HanéPOVODŇOVÝ PLÁN obce Senice na Hané

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-2837/2022/5419; ze dne 16. 02. 2022
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR942/002229/2022; ze dne 21. 02. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Litovel, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad
Č. j.: LIT 12488/2012; ze dne 17. 07. 2012
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 17. 12. 2021
offline verze 17. 12. 2021
digitalizovaná verze 17. 12. 2021
databáze POVIS 17. 12. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i