Povodňový plán obce ŠelešovicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Šelešovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-43764/2022/5419-TK; ze dne 11. 10. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kroměříž, Odbor životního prostředí
Č. j.: MeUKM/088539/2022/Po; ze dne 21. 11. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 15. 08. 2022
offline verze 15. 08. 2022
digitalizovaná verze 15. 08. 2022
databáze POVIS 15. 08. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i