Povodňový plán obce RybíPOVODŇOVÝ PLÁN obce Rybí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: POD/6687/2023; ze dne 13. 04. 2023
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR951/028135/2023; ze dne 17. 04. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: OŽP/12218/2023-Bš; ze dne 21. 06. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 11. 07. 2023
offline verze 11. 07. 2023
digitalizovaná verze 11. 07. 2023
databáze POVIS 11. 07. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i