Povodňový plán města Rožnov pod RadhoštěmPOVODŇOVÝ PLÁN města Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-56008/2022/5419/ju; ze dne 19. 12. 2022
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR957/050572/2023; ze dne 17. 02. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí a výstavby
Č. j.: MěÚ-RpR/015406/2023; ze dne 20. 02. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 31. 01. 2023
offline verze 31. 01. 2023
digitalizovaná verze 31. 01. 2023
databáze POVIS 31. 01. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i