Povodňový plán města RožďalovicePOVODŇOVÝ PLÁN města Rožďalovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/Ja/2023/029174; ze dne 26. 06. 2023
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR953/055955/2023; ze dne 14. 07. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Nymburk, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUNYM-100/57722/2023/Nov; ze dne 03. 08. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 09. 06. 2023
offline verze 09. 06. 2023
digitalizovaná verze 09. 06. 2023
databáze POVIS 09. 06. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i