Povodňový plán obce Rokytnice u PřerovaPOVODŇOVÝ PLÁN obce Rokytnice u Přerova

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-36419/2020/5419; ze dne 23. 09. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Přerova, Kancelář primátora - oddělení ochrany a krizového řízení
Č. j.: MMPr/221410/2020/KRIZ/KoM; ze dne 26. 10. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 12. 12. 2023
offline verze 12. 12. 2023
digitalizovaná verze 12. 12. 2023
databáze POVIS 12. 12. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i