Povodňový plán obce ŘímovPOVODŇOVÝ PLÁN obce Římov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR952/034028/2023; ze dne 25. 07. 2023
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-25938/2023/5419-Ze; ze dne 29. 06. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP 82666/23-SPIS 13412/2023/Rep; ze dne 09. 10. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 23. 05. 2023
offline verze 23. 05. 2023
digitalizovaná verze 23. 05. 2023
databáze POVIS 23. 05. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i