Povodňový plán obce ŘetováPOVODŇOVÝ PLÁN obce Řetová

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s.p.
Č. j.: LCR953/000998/2013; ze dne 21. 03. 2013
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Ústí nad Orlicí, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUUO/8314/2013/ŽP/Ku; ze dne 11. 03. 2013
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 08. 09. 2021
offline verze 08. 09. 2021
digitalizovaná verze 08. 09. 2021
databáze POVIS 08. 09. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i