Povodňový plán obce RaduňPOVODŇOVÝ PLÁN obce Raduň

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR951/003170/2020; ze dne 01. 07. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Opavy, Kancelář tajemníka, Oddělení havarijního a krizového řízení
Č. j.: MMOP 85248/2020 /; ze dne 03. 08. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 07. 10. 2020
offline verze 07. 10. 2020
digitalizovaná verze 07. 10. 2020
databáze POVIS 07. 10. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i