Povodňový plán obce PržnoPOVODŇOVÝ PLÁN obce Pržno

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 03738/922/45.07/2015; ze dne 20. 03. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, Odbor životního prostředí, vodoprávní úřad
Č. j.: MUFO 8601/2015; ze dne 02. 04. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 29. 07. 2021
offline verze 29. 07. 2021
digitalizovaná verze 29. 07. 2021
databáze POVIS 29. 07. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i