Povodňový plán obce ProsetínPOVODŇOVÝ PLÁN obce Prosetín

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-19588/2021/5419; ze dne 21. 05. 2021
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR943/040578/2021; ze dne 10. 05. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Odbor životního prostředí
Č. j.: BYS 12193/2021/OŽP/Kl; ze dne 07. 06. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 29. 04. 2021
offline verze 29. 04. 2021
digitalizovaná verze 29. 04. 2021
databáze POVIS 29. 04. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i