Povodňový plán obce PrlovPOVODŇOVÝ PLÁN obce Prlov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s.p.
Č. j.: LCR957003529/2013; ze dne 12. 07. 2013
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM11780/2015-2019/Ju; ze dne 10. 04. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Vsetín, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUVS 18892/2015; ze dne 11. 05. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 24. 11. 2021
offline verze 24. 11. 2021
digitalizovaná verze 24. 11. 2021
databáze POVIS 24. 11. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i