Povodňový plán obce PostřelmovPOVODŇOVÝ PLÁN obce Postřelmov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM35699/2016-419/To; ze dne 14. 07. 2016
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR957003351/2016; ze dne 11. 07. 2016
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, Oddělení životního prostředí
Č. j.: 2014/853/ZP-MUZB  ; ze dne 30. 07. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 16. 12. 2021
offline verze 16. 12. 2021
digitalizovaná verze 16. 12. 2021
databáze POVIS 16. 12. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i