Povodňový plán obce PolomPOVODŇOVÝ PLÁN obce Polom

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR951/028365/2023; ze dne 04. 05. 2023
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: POD/6378/2023; ze dne 24. 04. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
Č. j.: OSUZPD/47425/23-3; ze dne 31. 05. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 20. 03. 2023
offline verze 20. 03. 2023
digitalizovaná verze 20. 03. 2023
databáze POVIS 20. 03. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i