Povodňový plán obce PolničkaPOVODŇOVÝ PLÁN obce Polnička

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: PVL-53442/2022/240-Pl; ze dne 19. 10. 2022
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR943/004782/2022; ze dne 03. 08. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Žďár nad Sázavou - Odbor životního prostředí
Č. j.: ŽP/1813/22/VM/1; ze dne 22. 12. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 14. 11. 2022
offline verze 14. 11. 2022
digitalizovaná verze 14. 11. 2022
databáze POVIS 14. 11. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i