Povodňový plán městyse PolešovicePOVODŇOVÝ PLÁN městyse Polešovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM002848/2017-419/Ro; ze dne 03. 02. 2017
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR957/000245/2017; ze dne 03. 02. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Č. j.: MUUH-SŽP/12196/2017/KanR; ze dne 07. 03. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 24. 03. 2022
offline verze 24. 03. 2022
digitalizovaná verze 24. 03. 2022
databáze POVIS 24. 03. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i