Povodňový plán obce PohořelicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Pohořelice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-25532/2021/5419; ze dne 29. 06. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Otrokovice, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: OŽP/30171/2021/HEJ; ze dne 23. 07. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 11. 10. 2021
offline verze 11. 10. 2021
digitalizovaná verze 11. 10. 2021
databáze POVIS 11. 10. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i