Povodňový plán obce Podhradní LhotaPOVODŇOVÝ PLÁN obce Podhradní Lhota

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/052143/2023; ze dne 29. 06. 2023
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-19612/2023/5419/ju; ze dne 10. 05. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: MUBPH 18335/2023; ze dne 26. 07. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 04. 09. 2023
offline verze 04. 09. 2023
digitalizovaná verze 04. 09. 2023
databáze POVIS 04. 09. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i