Povodňový plán obce Podhradní LhotaPOVODŇOVÝ PLÁN obce Podhradní Lhota

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM020938/2013-219/To; ze dne 27. 05. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/002025/2014; ze dne 13. 05. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: MUBPH 13253/2014; ze dne 25. 06. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 03. 2017
offline verze 30. 03. 2017
digitalizovaná verze 30. 03. 2017
databáze POVIS 30. 03. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i