Povodňový plán města PoděbradyPOVODŇOVÝ PLÁN města Poděbrady

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, s. p.
Č. j.: PLa/Ja/2021/049355; ze dne 01. 11. 2021
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR947/086519/2021; ze dne 05. 11. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Poděbrady, Odbor dopravy a životního prostředí, Oddělení životního prostředí
Č. j.: MEUPDY/0077157/ZP/2021/DPe; ze dne 26. 11. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 08. 11. 2021
offline verze 08. 11. 2021
digitalizovaná verze 08. 11. 2021
databáze POVIS 08. 11. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i