Povodňový plán obce PetrovicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Petrovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Ohře, státní podnik
Č. j.: POH/37050/2020-2/301100; ze dne 27. 08. 2020
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR956/005097/2020; ze dne 05. 10. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor životního prostředí
Č. j.: MMUL/OŽP/VHO/305661/2020/KaňL/PP-221; ze dne 29. 10. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 11. 2020
offline verze 30. 11. 2020
digitalizovaná verze 30. 11. 2020
databáze POVIS 30. 11. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i