Povodňový plán obce Petrov nad DesnouPOVODŇOVÝ PLÁN obce Petrov nad Desnou

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM050373/2014-219/To; ze dne 22. 10. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/004771/2014; ze dne 14. 10. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Šumperk, Ing. Jiří Skrbek - bezpečnostní rada
Č. j.: 108315/2014; ze dne 08. 12. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 31. 08. 2023
offline verze 31. 08. 2023
digitalizovaná verze 31. 08. 2023
databáze POVIS 31. 08. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i