Povodňový plán obce PasekaPOVODŇOVÝ PLÁN obce Paseka

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR941/086610/2021; ze dne 11. 11. 2021
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-44775/2021/5419; ze dne 02. 11. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Uničov, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUUV 13445/2021 ŽP; ze dne 01. 12. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 11. 11. 2021
offline verze 11. 11. 2021
digitalizovaná verze 11. 11. 2021
databáze POVIS 11. 11. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i