Povodňový plán obce PalkovicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Palkovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: POD/3332/2023; ze dne 03. 03. 2023
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR951/028596/2023; ze dne 21. 04. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Frýdek-Místek, Odbor životního prostředí
Č. j.: MMFM 98949/2023; ze dne 05. 06. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 26. 09. 2023
offline verze 26. 09. 2023
digitalizovaná verze 26. 09. 2023
databáze POVIS 26. 09. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i