Povodňový plán obce Ostrožská LhotaPOVODŇOVÝ PLÁN obce Ostrožská Lhota

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PMO58233/2014-219/Ju; ze dne 18. 12. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/005604/2014; ze dne 05. 02. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUUH-OŽP/11991/2015/TomJ Sp is/ 3006/2015; ze dne 27. 02. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 22. 03. 2022
offline verze 22. 03. 2022
digitalizovaná verze 22. 03. 2022
databáze POVIS 22. 03. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i