Povodňový plán SO ORP PřeloučPOVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Přelouč

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/Ja/2023/021780; ze dne 19. 05. 2023
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR953/054808/2023; ze dne 19. 05. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení vodního hospodářství
Č. j.: KrÚ 56406/2023; ze dne 23. 06. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 06. 06. 2023
offline verze 06. 06. 2023
digitalizovaná verze 06. 06. 2023
databáze POVIS 06. 06. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i