Povodňový plán SO ORP OdryPOVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Odry

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 03911/922/45.16/2015; ze dne 20. 03. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR018395/2015; ze dne 27. 04. 2015
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Č. j.: ; ze dne 31. 03. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: MSK 77694/2015; ze dne 01. 07. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 23. 05. 2023
offline verze 23. 05. 2023
digitalizovaná verze 23. 05. 2023
databáze POVIS 23. 05. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i