Povodňový plán SO ORP Moravský KrumlovPOVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Moravský Krumlov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: ; ze dne 25. 10. 2022
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: ; ze dne 25. 10. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí
Č. j.: ; ze dne 02. 01. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 27. 03. 2023
offline verze 27. 03. 2023
digitalizovaná verze 27. 03. 2023
databáze POVIS 27. 03. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i