Povodňový plán SO ORP KaplicePOVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Kaplice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 22221/2014-122; ze dne 26. 04. 2014
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR954/002252/2014; ze dne 29. 04. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Jihočeský kraj - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Č. j.: KUJCK 50765/2014/OZZL/7; ze dne 25. 08. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 04. 04. 2024
offline verze 04. 04. 2024
digitalizovaná verze 04. 04. 2024
databáze POVIS 04. 04. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i