Povodňový plán obce OplocanyPOVODŇOVÝ PLÁN obce Oplocany

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PMO27508/2015-219/Ro; ze dne 11. 06. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Přerova, Kancelář primátora - oddělení ochrany a krizového řízení
Č. j.: MMPr/090307/2015/KRIZ/Vacj; ze dne 17. 07. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 25. 11. 2022
offline verze 25. 11. 2022
digitalizovaná verze 25. 11. 2022
databáze POVIS 25. 11. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i