Povodňový plán obce OlomučanyPOVODŇOVÝ PLÁN obce Olomučany

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-33932/2021/5419; ze dne 17. 08. 2021
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR942/117575/2021; ze dne 10. 08. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí
Č. j.: MBK 45923/2021; ze dne 22. 09. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 19. 07. 2021
offline verze 19. 07. 2021
digitalizovaná verze 19. 07. 2021
databáze POVIS 19. 07. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i