Povodňový plán obce Nový Šaldorf - SedlešovicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Nový Šaldorf - Sedlešovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM75006/2017-419/Ju; ze dne 17. 01. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Znojmo, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUZN 7834/2018; ze dne 06. 03. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 13. 03. 2023
offline verze 13. 03. 2023
digitalizovaná verze 13. 03. 2023
databáze POVIS 13. 03. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i