Povodňový plán obce Nový Šaldorf - SedlešovicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Nový Šaldorf - Sedlešovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-6607/2023/5419/ju; ze dne 17. 02. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Znojmo, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUZN 109402/2023; ze dne 05. 06. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 12. 07. 2023
offline verze 12. 07. 2023
digitalizovaná verze 12. 07. 2023
databáze POVIS 12. 07. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i