Povodňový plán obce Nový MalínPOVODŇOVÝ PLÁN obce Nový Malín

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR941/096577/2021; ze dne 05. 11. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Šumperk, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUSP 123448/2021; ze dne 30. 11. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 16. 11. 2021
offline verze 16. 11. 2021
digitalizovaná verze 16. 11. 2021
databáze POVIS 16. 11. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i