Povodňový plán městyse Nové VeselíPOVODŇOVÝ PLÁN městyse Nové Veselí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR952/005012/2020; ze dne 21. 09. 2020
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-32630/2020/5419; ze dne 31. 08. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor životního prostředí
Č. j.: ŽP/1685/20/MB/1; ze dne 05. 10. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 02. 10. 2020
offline verze 02. 10. 2020
digitalizovaná verze 02. 10. 2020
databáze POVIS 02. 10. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i