Povodňový plán obce Nová Ves u ChotěbořePOVODŇOVÝ PLÁN obce Nová Ves u Chotěboře

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/14/17670; ze dne 04. 07. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Chotěboř, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení životního prostředí
Č. j.: MCH-8332/2014/ŽP-2; ze dne 16. 07. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 07. 2021
offline verze 30. 07. 2021
digitalizovaná verze 30. 07. 2021
databáze POVIS 30. 07. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i