Povodňový plán obce Nová HradečnáPOVODŇOVÝ PLÁN obce Nová Hradečná

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR957/002063/2024; ze dne 25. 03. 2024
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-13932/2024/5419-TK; ze dne 17. 04. 2024
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Uničov, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUUV 8208/2024 ŽP; ze dne 30. 05. 2024
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 05. 06. 2024
offline verze 05. 06. 2024
digitalizovaná verze 05. 06. 2024
databáze POVIS 05. 06. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i