Povodňový plán obce NemoticePOVODŇOVÝ PLÁN obce Nemotice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, státní podnik
Č. j.: PM001100/2015-219/Ro; ze dne 09. 02. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR952/213/2015; ze dne 23. 02. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Bučovice, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: MUB/OŽP-5465/2015 ves; ze dne 03. 04. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 12. 06. 2019
offline verze 12. 06. 2019
digitalizovaná verze 12. 06. 2019
databáze POVIS 12. 06. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i