Povodňový plán obce MysločovicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Mysločovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, státní podnik
Č. j.: PM51351/2014-219/Ju; ze dne 22. 10. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/004080/2014; ze dne 16. 10. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Zlín, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: MMZL 165027/2014 OŽPaZ; ze dne 07. 11. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 11. 2021
offline verze 30. 11. 2021
digitalizovaná verze 30. 11. 2021
databáze POVIS 30. 11. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i