Povodňový plán obce MořkovPOVODŇOVÝ PLÁN obce Mořkov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 17341/922/45.15/2017; ze dne 20. 11. 2017
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR951/1000551/2017; ze dne 12. 12. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP/19926/2018; ze dne 15. 03. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 01. 08. 2023
offline verze 01. 08. 2023
digitalizovaná verze 01. 08. 2023
databáze POVIS 01. 08. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i