Povodňový plán obce MoravičanyPOVODŇOVÝ PLÁN obce Moravičany

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM33786/2015-219/Ju; ze dne 31. 07. 2015
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR957/002933/2015; ze dne 01. 07. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Mohelnice, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUMO-ŽP/24119/15; ze dne 18. 09. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 04. 03. 2024
offline verze 04. 03. 2024
digitalizovaná verze 04. 03. 2024
databáze POVIS 04. 03. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i