Povodňový plán městyse MohelnoPOVODŇOVÝ PLÁN městyse Mohelno

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-3200/2023/5419/ju; ze dne 27. 01. 2023
Lesy České republiky, státní podnik
Č. j.: LCR952/031044/2023; ze dne 23. 01. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, Odbor životního prostředí a živnostenský
Č. j.: MNnO 2491/23/ŽPŽ/Such; ze dne 06. 03. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 15. 05. 2023
offline verze 15. 05. 2023
digitalizovaná verze 15. 05. 2023
databáze POVIS 15. 05. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i