Povodňový plán městyse Mladé BukyPOVODŇOVÝ PLÁN městyse Mladé Buky

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/2019/030520; ze dne 17. 07. 2019
Lesy České Republiky, s.p.
Č. j.: LCR953/003453/2019; ze dne 24. 07. 2019
Správa Krkonošského národního parku
Č. j.: KRNAP 05427/2019; ze dne 01. 08. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Trutnov, Oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství
Č. j.: MUTN 71907/2019; ze dne 22. 08. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 22. 10. 2021
offline verze 22. 10. 2021
digitalizovaná verze 22. 10. 2021
databáze POVIS 22. 10. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i