Povodňový plán městyse Mladé BukyPOVODŇOVÝ PLÁN městyse Mladé Buky

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České Republiky, s.p.
Č. j.: LCR947/087899/2021; ze dne 23. 12. 2021
Správa Krkonošského národního parku
Č. j.: KRNAP 11253/2021; ze dne 10. 12. 2021
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/Ja/2021/057958; ze dne 15. 12. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Trutnov, Oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství
Č. j.: MUTN 12363/2022; ze dne 22. 02. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 15. 12. 2021
offline verze 15. 12. 2021
digitalizovaná verze 15. 12. 2021
databáze POVIS 15. 12. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i